Vés al contingut
x

Inauguració en català

Mitjà de comunicació:
Diari de Sabadell
Data de publicació:
29 de set. de 2017
Extracte
No menys lloable va ser la tasca del sabadellenc Lieder Camera i del Cor de Cambra de Granollers, puntals de les formacions vocals catalanes, molt acurades en la dicció en català.
Descarrega't la notícia aquí
Diari de Sabadell 9a Beethoven OSV

Novena simfonia de L.v. Beethoven.

Núria Vilà, soprano. Jordi Domènech, contratenor. David Alegret, tenor. Car- les Pachón, baix. Lieder Camera. Cor de Cambra de Granollers. Orquestra Simfònica del Vallès (OSV). James Ross, director.

La Faràndula, divendres 22/IX/17

 

ALBERT FERRER FLAMARICH

La Simfònica del Vallès manté la seva tradició d’oferir anualment la

Novena simfonia de Beethoven ns al 2024, bicentenari de l’estrena de l’obra. Aquesta temporada 2017-18, que va començar el passat divendres, ha servit per obrir un curs que a Sabadell convocarà al públic ns a set ocasions.

La Novena d’enguany en- cetava la titularitat de James Ross i proposava per designi seu la substitució de la mez- zosoprano per un contratenor. Un encert. En una particel·la poc agraïda més enllà de la melodia, Jordi Domènech va corroborar que aquesta cor- da, no prevista evidentment per Beethoven però de tessi- tura equivalent, dota de major presència al quartet solista. Al seu costat i en un equip ben resolutiu el tenor David Alegret, el baix-baríton Carles Pachón i la soprano Núria Vi- là afermaven una progressió esplèndida tècnicament i van con gurar l’equip més rodó de les darreres Novenes escolta- des a l’OSV.

Cantada en català

No menys lloable va ser la tasca del sabadellenc Lieder Camera i del Cor de Cambra de Granollers, puntals de les formacions vocals catalanes, molt acurades en la dicció en català a partir de l’exquisida traducció de Joan Maragall de l’Oda a la joia de Schiller. El seu cant intens –puntual- ment estrident en les sopra- nos– desplegava emotivitat i cohesió. A més, la distribució estereofònica per l’escenari i la sala va generar un efec- te d’immersió tan sorprenent com infreqüent en les realitza- cions d’aquesta obra.

Del plantejament de Ross cal destacar una lleugera ten- dència americana en el so, brillant i proteic, amb tutti con- tundents que, sense efectis- me, tendien a un dramatisme i èpica de volums sonors consi- derables. Al marge de detalls puntuals i el treball dialèctic entre famílies instrumentals, entre els encerts cal citar l’atenció a les trompes, el ca- ràcter germinal de la coda del primer moviment, el contrast de tendresa i esperança del trio de l’Scherzo o el fraseig en arc de l’Adagio. No obstant, el temps dut en aquest darrer comprimia el moviment quasi en un andante incòmode de paladejar tot i ser, juntament amb el Finale, els dos seg- ments més ben preparats.

Igualment cal referir alguns plans sonors desdibuixats o l’articulació de passatges en les cordes, la manca de sub- tilitat en algunes transicions, especialment als dos primers moviments. Tot plegat, però, justi cable en l’assimilació no immediata dels nous precep- tes a assumir del nou titular i per l’insòlita circumstància que mitja OSV era a Abu-Dhabi per compromisos professio- nals. Les vacants les van ocu- par joves músics amb resul- tats estimables com el de la primera oboè.

Com a pòrtic i entre movi- ments els Brincadeira, grup percussionista també distri- buït estereofònicament, van oferir unes improvisacions amb tambors amalgamant la cerimònia tradicional del con- cert i el virtuosisme musical urbà. Aquest va ser un ex- periment propi de l’OSV però d’una intencionalitat performa- tiva més e caç sobre el paper i en l’espectacularitat sonora i tècnica que en la correlació amb la simfonia.

Concert a Barcelona

És habitual que els concerts de l’OSV dins la Temporada al Palau presentin algunes va- riacions –i enriquiments– ab- sents a Sabadell. Aquest fet sovint rau en qüestions pres- supostàries –drets, lloguer de partitures, assaigs i actuació– d’un mateix programa que di culta repetir íntegrament el concert. En aquesta sentit es pot justi car la inclusió del Concierto para piano, batucada y orquesta “Al límite” de Ricar- do Llorca amb les insercions dels Brincaderia i la feridora ruptura de la Novena repartida en les dues parts. De resultats semblants en el planter instru- mental i vocal en la simfonia a Sabadell, la fantasia germina- da a l’ombra reivindicativa del 15-M participava d’un esperit ja present en el vestuari de carrer dels músics: una subtil reivindicació, acord al context polític actual preeminentment cívic i també festiva per les Festes de la Mercè i els 30 anys de vida de l’OSV.